Kettenbach - Identium

Kettenbach Identium  
Kettenbach Identium, för avtryck med enstegs-tekniken. Identium framställt av Vinylsiloxaneter (VSXE) kombinerar för första gången alla fördelarna med polyeter och A-silikon. Och gör det i en perfekt balans. De mycket elastiska egenskaperna hos Identium garanterar dimensionellt korrekt återgivning och lossnar lätt. Materialet är doftlöst, har neutral smak och utmärkt flytbarhet kombinerad med utmärkt hydrofilicitet (den lägsta möjliga kontaktvinkeln är mindre än 10° efter 1 sekund), vilket garanterar optimalt flöde i fuktig miljö, även i smala springor.