Heraeus - Xantasil

Heraeus Xantasil

Ett alternativ till alginat - som är ett A-silikonbaserat material för blandning i Dynamix speed blandningsmaskin. Avtrycken kan sparas upp till två veckor innan de slås ut.