Kettenbach - Silginat

Kettenbach Silginat

Additionshärdande, elastiskt, anatomiskt avtrycksmaterial med medelhög viskositet baserat på vinylpolysiloxan.