Rensing

Målet for enhver endodontisk behandling er å fjerne mikroorganismer fra rotkanalen og skape grubunn for å lage en tett rotfylling. For å oppnå vellykkede behandlingsresultater kreves god teknikk og godt utstyr.
Instrumenteringen er nå gjort hovedsakelig av mekaniske filsystemer for å skape en god utarbeidelse av rotkanalen. Instrumenteringen skjer vanligvis med nedgirede endohåndstykker, noe som hittil har vært den vanligste teknikken.

Vare 1 til 15 av totalt 1060
15 30 60 Alle
Side:
Vare 1 til 15 av totalt 1060
15 30 60 Alle
Side: